КНАУФ ГІПС Донбас отримав право на «Зелений журавлик»

КНАУФ ГІПС Донбас отримав право на «Зелений журавлик»

6 листопада 2012 року підприємство КНАУФ ГІПС Донбас першим серед підприємств КНАУФ в Україні отримало право використовувати український знак екологічного маркування «Зелений журавлик». Дане право підтверджено сертифікатами, виданими органом сертифікації «Жива планета».

Добровільна екологічна сертифікація продукції КНАУФ ГІПС Донбас була проведена органом сертифікації «Жива планета», який представляє Україну в міжнародній організації Глобальної мережі екологічного маркування (GEN). Його компетентність підтверджена міжнародною та національною акредитацією на відповідність вимогам стандартів EN 45011 (в Україні - ДСТУ EN 45011), а також сертифікацією в рамках Міжнародної програми довіри і взаємного визнання (GENICES).

Для того щоб оцінити переваги продукції щодо її впливу на стан навколишнього середовища і здоров'я людини, були розроблені і впроваджені екологічні стандарти, в процесі роботи над якими враховувалися вимоги законодавства України та Євросоюзу, міжнародних стандартів серії ISO 14000. Крім того в екологічних стандартах встановлені додаткові вимоги - екологічні критерії, до тих вимог, які встановлені чинним законодавством України.

Орган сертифікації «Жива планета» здійснював оцінку екологічних переваг продукції на всіх етапах її життєвого циклу. Це означає, що оцінці піддавалася не тільки сама продукція, але і сировина, упаковка, розглядалися способи її транспортування до кінцевого споживача і особливості утилізації.

За результатами проведеної оцінки орган сертифікації підтвердив, що продукція підприємства - плити гіпсокартонні і пазогребеневі, сухі будівельні суміші, в'яжуче гіпсове формувальне / будівельне Г-10Н-ΙΙΙ, крейда мелена сепарована марки ММС2 - безпечна для здоров'я людей, а підприємство надає мінімально негативний вплив на навколишнє середовище на всіх етапах виробництва, прагне до нешкідливої утилізації відходів і упаковки або їх рециклінгу. Діяльність підприємства відповідає нормативно-правовим актам в галузі охорони навколишнього середовища.

Для інформування споживача про те, що продукція КНАУФ ГІПС Донбас пройшла екологічну сертифікацію і є екологічно безпечною при її високій якості, підприємство буде використовувати знак екологічного маркування «Зелений журавлик».

Український знак екологічного маркування «Зелений журавлик» підтверджує відповідність маркованої ним продукції вимогам екологічних критеріїв, які значно вище, ніж законодавчо встановлені норми. Знак визначає екологічні переваги і безпеку маркованої ним продукції по відношенню до аналогічної продукції, представленої на ринку.

Проведена екологічна сертифікація надає можливість КНАУФ ГІПС Донбас брати участь в спеціальних інформаційних проектах, ініційованих українською організацією «Жива планета». Такі проекти, як правило, впроваджуються за сприяння державних органів влади з метою просування на ринку продукції з поліпшеними екологічними характеристиками. Крім того, відповідність продукції додатковим екологічним критеріям може розглядатися в якості бонусу при участі в тендерних процедурах.